Algemene voorwaarden

 

Definitie Song for you

Overeenkomst

 • Song for you biedt muziek op maat, en gaat voor de persoonlijke aanpak. Transparantie is hierin van groot belang, en daarop zal Song for you er alles aan doen dit te bieden.
 • Boekingen zijn definitief nadat de aanbetaling is voldaan.

 

Annulering

 • Song for you behoudt zich het recht voor een boeking te annuleren wanneer het niet ‘klikt’ of ‘past’. Song for you belooft dit binnen redelijke termijn (uiterlijk 2 maanden voor de bruiloft) schriftelijk aan te geven;
 • Annulering vanuit het bruidspaar tot 2 maanden voor de bruiloft leidt tot een verschuldiging van 20% van de geoffreerde kosten, dit is tevens de aanbetaling;
 • Annulering tussen twee maanden en 1 maand voor de bruiloft leidt tot een verschuldiging van 50% van de geoffreerde kosten
 • Annulering tussen 1 maand weken en de datum van de bruiloft of voortijdig afbreken van de boeking tijdens de dag leidt tot een verschuldiging van 100% van de geoffreerde kosten.
 • Bij annulering vanuit Song for you korter dan twee weken voor de bruiloft doen zij er alles aan om een passende vervanging te vinden. Indien deze vervanging goedkoper is dan het geoffreerde bedrag van Song for you, restitueert Song for you het verschil aan het bruidspaar. Indien deze vervanging duurder is dan het geoffreerde bedrag van Song for you is dit verschil op rekening van Song for you.
 • Bij onvoorziene omstandigheden aan de kant van Song for you, hieronder valt o.a. ziekte, ongeval, natuurramp, overmacht door andere zaken, waarbij vervanging geen mogelijkheid meer is,zijn er geen kosten voor het bruidspaar. Alle al gemaakte kosten van het bruidspaar voor Song for you worden binnen 14 dagen aan het bruidspaar teruggestort.
 • Song for you kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor geleden schade door annulering vanuit Song for you (zowel materieel als immaterieel).

Buitenbruiloften en apparatuur

 • Bij buitenbruiloften is het bruidspaar verplicht voor voorzorgsmaatregelen te treffen in geval van regen. Apparatuur van Song for you is niet gemaakt voor vocht en Song for you behoudt zich te allen tijde het recht voor het optreden te annuleren als zij het vermoeden hebben dat de apparatuur beschadigt.
 • Het bruidspaar heeft een inspanningsverplichting wat betreft het garanderen van de veiligheid van de apparatuur van Song for you. Indien Song for you van mening is dat het bruidspaar onvoldoende maatregelen heeft getroffen om de apparatuur van Song for you te beschermen is, ondanks annulering van Song for you, het bruidspaar toch 100% van de geoffreerde kosten verschuldigd.
 • Indien er sprake is van overmacht en het bruidspaar heeft genoeg gedaan om de apparatuur van Song for you te beschermen, delen wij het risico en zijn zij slechts 50% van de geoffreerde optreedkosten verschuldigd. De kosten van reparatie of vervanging van apparatuur ligt bij Song for you.