Algemene voorwaarden

 

Definitie Song for you

Overeenkomst

 • Song for you biedt muziek op maat, en gaat voor de persoonlijke aanpak. Transparantie is hierin van groot belang, en daarop zal Song for you er alles aan doen dit te bieden.
 • Boekingen zijn definitief nadat de aanbetaling is voldaan.

 

Annulering

 • Song for you behoudt zich het recht voor een boeking te annuleren wanneer het niet ‘klikt’ of ‘past’. Song for you belooft dit binnen redelijke termijn (uiterlijk 2 maanden voor de gelegenheid) schriftelijk aan te geven;
 • Annulering vanuit opdrachtgever tot 2 maanden voor de gelegenheid leidt tot een verschuldiging van 20% van de geoffreerde kosten, dit is tevens de aanbetaling;
 • Annulering tussen twee maanden en 1 maand voor de gelegenheid leidt tot een verschuldiging van 50% van de geoffreerde kosten
 • Annulering tussen 1 maand en de datum van de gelegenheid of voortijdig afbreken van de boeking tijdens de dag leidt tot een verschuldiging van 100% van de geoffreerde kosten.
 • Bij annulering vanuit opdrachtgever worden alle reeds gemaakte kosten (bijvoorbeeld voor het afnemen van interviews of schrijven van een lied op maat) gefactureerd aan opdrachtgever. Bij annulering vanuit Song for you is dit niet het geval.
 • Bij annulering vanuit Song for you korter dan twee weken voor de gelegenheid doen zij er alles aan om een passende vervanging te vinden. Indien deze vervanging goedkoper is dan het geoffreerde bedrag van Song for you, restitueert Song for you het verschil aan opdrachtgever. Indien deze vervanging duurder is dan het geoffreerde bedrag van Song for you is dit verschil op rekening van Song for you.
 • Bij onvoorziene omstandigheden aan de kant van Song for you, hieronder valt o.a. ziekte, ongeval, natuurramp, overmacht door andere zaken, waarbij vervanging geen mogelijkheid meer is, zijn er geen kosten voor opdrachtgever. Alle al gemaakte kosten van opdrachtgever voor Song for you worden binnen 14 dagen aan opdracht teruggestort.
 • Song for you kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor geleden schade door annulering vanuit Song for you (zowel materieel als immaterieel).

Bereikbaarheid voor afspraken

 • Song for you heeft input nodig voor het maken van een lied of mix op maat. Opdrachtgever verplicht zich mee te werken aan het maken van een afspraak ten behoeve van het op maat maken van de inhoud van de setlijst of inhoud voor het lied op maat;
 • Indien opdrachtgever in gebreke blijft in het maken van afspraken is Song for you gerechtigd de overeenkomst te annuleren. Opdrachtgever ontvangt de aanbetaling niet terug.

 

Buitengelegenheden en apparatuur

 • Bij buitengelegenheden is opdrachtgever verplicht voor voorzorgsmaatregelen te treffen in geval van regen. Apparatuur van Song for you is niet gemaakt voor vocht en Song for you behoudt zich te allen tijde het recht voor het optreden te annuleren als zij het vermoeden hebben dat de apparatuur beschadigt.
 • De opdrachtgever heeft een inspanningsverplichting wat betreft het garanderen van de veiligheid van de apparatuur van Song for you. Indien Song for you van mening is dat opdrachtgever onvoldoende maatregelen heeft getroffen om de apparatuur van Song for you te beschermen is, ondanks annulering van Song for you, opdrachtgever toch 100% van de geoffreerde kosten verschuldigd.
 • Indien er sprake is van overmacht en opdrachtgever heeft genoeg gedaan om de apparatuur van Song for you te beschermen, delen opdrachtgever en opdrachtnemer het risico en is opdrachtgever slechts 50% van de geoffreerde optreedkosten verschuldigd. De kosten van reparatie of vervanging van apparatuur ligt bij Song for you.

 

Gebruik van foto- en/of videomateriaal door Song for you

 • Artiesten zijn in grote mate afhankelijk van beeldmateriaal van optredens. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om foto- en/of videomateriaal van dit optreden te gebruiken voor promotionele doeleinden, zoals Facebookpromotie of gebruik op hun website.
 • Opdrachtgever stelt eventueel foto- en/of videomateriaal waarop opdrachtnemer te zien en/of horen beschikbaar voor opdrachtnemer. Opdrachtgever spreekt dit af met derde partijen die dit materiaal hebben gemaakt.
 • Opdrachtnemer verplicht zich het gebruik van dergelijk materiaal met explicieite melding van maker.
 • Opdrachtnemer houdt bij gebruik van foto- en/of videomateriaal rekening met geldende Europese privacyregels. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor goedkeuring van gebruik bij gasten.
 • Bij klachten van mensen die zichzelf herkennen op een foto en/of video gebruikt door opdrachtnemer, verplicht opdrachtnemer zich deze foto per direct uit het digitale gebruik te halen. In het geval van printwerk verwijdert opdrachtnemer bij de eerstvolgende druk.

 

Gebruik van foto- en/of videomateriaal door opdrachtgever

 • Opdrachtgever mag foto- en/of videomateriaal waarop Song for you te zien is, tot maximaal 1 jaar na datum van evenement en niet voor evenementen die niet of weinig te maken hebben met oorspronkelijk evenement.
 • Bij klachten van mensen die zichzelf herkennen op een foto en/of video gebruikt door opdrachtnemer, verplicht opdrachtnemer zich deze foto per direct uit het digitale gebruik te halen. In het geval van printwerk verwijdert opdrachtnemer bij de eerstvolgende druk tenzij het om inhoudelijk compromitterend materiaal gaat. Dan is opdrachtgever verplicht het per direct uit de roulatie te halen.